Voortvarende uitwerking D66 motie university college

Het Haarlemse college van burgemeester en wethouders maakt na de in 2015 door D66 ge├»nitieerde motie werk van universitair onderwijs in Haarlem. In juni 2015 nam ik namens D66 het initiatief voor een motie die het college oproept om onderzoek te doen naar de vestiging van universitair onderwijs in Haarlem. De motie kreeg gelukkig brede… Lees verder Voortvarende uitwerking D66 motie university college

Nieuw definitief ontwerp Spaarndammerdijk en Jan Gijzenkade

In de commissie beheer van 24 maart 2016 spraken wij over twee onderwerpen. Een nieuw definitief ontwerp voor de Spaarndammerdijk en de zogenaamde startbrief over de Jan Gijzenkade. De stukken zijn hier te vinden. Spaarndammerdijk In de raadscommissie beheer spraken wijk al vaker over de inrichting van de Spaarndammerdijk. Ook zijn we met een aantal raadsleden… Lees verder Nieuw definitief ontwerp Spaarndammerdijk en Jan Gijzenkade

Meer waarde voor groen, Eksterlaan en inrichting openbare ruimte

In de raadscommissie beheer sprak ik op 17 maart de volgende woorden over het rapport “Meer waarde voor groen” van de rekenkamercommissie. Het rapport zelf is hier te vinden. Mijn fractiegenoot Misja de Groot voerde het  woord over de Eksterlaan en de inrichting van de openbare ruimte. RKC rapport Meer waarde voor groen “Aansluitend aan de singel… Lees verder Meer waarde voor groen, Eksterlaan en inrichting openbare ruimte

Meer waarde voor groen

Vandaag heeft de Haarlemse rekenkamercommissie in een ronde tafelgesprek het rapport “Meer waarde voor groen” gepresenteerd. De nota zelf is via deze link te lezen. Het onderzoek doet aanbevelingen over de wijze waarop de gemeente om kan gaan met het openbaar groen. De aanbevelingen zijn gecategoriseerd in vier aandachtsgebieden: kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen burgerparticipatie… Lees verder Meer waarde voor groen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als politiek

Mondelinge vragen hergebruik plastic

In de gemeenteraadsvergadering van 10 maart stel ik mondelinge vragen over het hergebruik van plastic. In de media zijn recent verschillende berichten verschenen waarin afvalinzamelaars en verwerkers hun zorgen uiten over de verwerking gescheiden ingezameld plastic. Vele Haarlemmers zetten zich elke dag in om afval te scheiden. Op dit moment tonen ruim 180 gezinnen in… Lees verder Mondelinge vragen hergebruik plastic

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als politiek