Nieuw definitief ontwerp Spaarndammerdijk en Jan Gijzenkade

In de commissie beheer van 24 maart 2016 spraken wij over twee onderwerpen. Een nieuw definitief ontwerp voor de Spaarndammerdijk en de zogenaamde startbrief over de Jan Gijzenkade. De stukken zijn hier te vinden.

Spaarndammerdijk

In de raadscommissie beheer spraken wijk al vaker over de inrichting van de Spaarndammerdijk. Ook zijn we met een aantal raadsleden op bezoek geweest bij een bewoner thuis om te zien hoe het verkeer voorbij scheurt. D66 benadrukte toen dat er voldoende snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden op de dijk. De wethouder gaf toen aan dat zei na de herinrichting van de dijk zou bezien of het ontwerp voldoende snelheidsremmende zou werken.

Elk nadeel heb z’n voordeel.

De welstandscommissie keurde echter de rode toplaag in “streetprint” -bedoeld om de snelheid te remmen- af. Lees in dit nieuwsbericht meer daarover http://haarlem.nieuws.nl/nieuws/10473/opschudding-rond-de-dijk-van-hans-brinker/

Deze afkeuring heeft echter als voordeel dat de weg vrij was voor een nieuw ontwerp. Dit nieuwe ontwerp met meer remmende maatregelen kan rekenen op de instemming van omwonenden en de dorpsraad Spaarndam. Mooi dat het uiteindelijk is gelukt om te komen tot een ontwerp dat draagvlak geniet bij de omwonenenden.

Jan Gijzenkade

Vandaag hebben we een startbrief besproken m.b.t. de Jan Gijzenkade. Een startbrief is recent geïntroduceerd als middel om al informatie bij stakeholders en de raad op te halen voordat er participatie van start gaat om tot een Voorlopig Ontwerp te komen.

Qua startbrief is het goed om te lezen dat er verschillende varianten voor liggen en het dilemma in dit geval ruimte is. Er is simpelweg geen plek om én groen én het volledige 50km weg-ontwerp met vrij liggende fietspaden te realiseren. D66 wil graag het beleid zo eenduidig mogelijk uitvoeren, er moet echter ruimte zijn voor maatwerk. In dit geval is de kade en bijbehorende groenstrook van grote waarde en heeft de voorkeur deze te behouden. Wij spreken dus onze voorkeur uit voor de variant waarin deze groenstrook ongewijzigd behouden blijft. Tegelijkertijd kan de variant waarbij wel sprake is vrij liggende fietspaden in dit stadium niet uitgesloten worden en hebben we het college gevraagd ook deze optie op tafel te houden.

Daarnaast zijn wij er opnieuw door in dit geval de Fietsersbond op geattendeerd dat stakeholders nog niet altijd tevreden zijn met hun input op de startersbrief. Wij hebben het college dan ook gevraagd dat wij het idee hebben dat er voldoende overleg gevoerd wordt, maar de uitwerking nog beter kan. Wij hebben het college dan ook verzocht actie te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *