Deelfietsen: een oplossing of een probleem?

D66 maakt graag ruimte voor de fiets. Gelukkig is dit ook zo vastgelegd in de Structuurvisie openbare ruimte. Verkeersstromen komen in onze binnenstad in de knel en de fiets is hier een belangrijke oplossing voor. Je moet alleen wel je fiets kunnen parkeren. Daarom is het lastig als er vooral deelfietsen in de rekken staan. Tegelijkertijd kunnen deelfietsen een belangrijk middel zijn om fietsverkeer in onze gemeente te stimuleren.

D66 wil daarom graag weten welke overwegingen het college heeft gemaakt tav de 3 scenario’s zoals beschreven door het fiets beraad:

  • Spoor A: vrijheid van de markt
  • Spoor B: reguleren van de markt
  • Spoor C stimuleren van de markt

Klik hier voor de notitie van het fietsberaad.

Ook is D66 benieuwd naar de visie van het college hoe zij de door het fietsberaad beschreven knoppen om te sturen waaronder kwaliteit en ruimtelijke inpassing. 

Daarnaast bestrijd D66 dat er geen grond zou zijn om te handhaven. Deze grond is er wel degelijk. Dit kan wat D66 een belangrijke troef zijn in de afspraken die gemaakt moeten worden. 

APV: 

Artikel 1, begripsbepalingen:

f. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

  1. Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Het college geeft aan dat zij vooralsnog dit aan de markt laten en op basis van gentlemen’s agreement afspraken maken met de aanbieders over bijvoorbeeld het weghalen van ongebruikte fietsen. Daarnaast zal de APV aangepast worden om leges te kunnen heffen, zodat er een gelijkspeelveld is voor verschillende aanbieders.

D66 zal dit onderwerp actief blijven volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *