Trainer & Adviseur

Bas ondersteunt als trainer, adviseur en spreker individuen en groepen in de (semi)-publieke sector bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van denken. Op dit moment doet hij dat voornamelijk via de workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar die hij samen met Ronald Derks ontwikkeld heeft.

Workshop Op weg naar de Ideale Ambtenaar (zie www.idealeambtenaar.nl)

De rol van de ambtenaar is het laatste decennium sterk veranderd. De tegenwoordige ambtenaar werkt als professional in een complexe omgeving die wordt gekenmerkt door veelheid, meervoudigheid en pluraliteit. Dat vraagt flexibiliteit, creativiteit, empathisch vermogen, strategisch denken en een sterke mate van aanpassingsvermogen.

Bas van Leeuwen en Ronald Derks herkenden bij collega’s de worsteling met die complexiteit en veranderlijkheid. Mede geïnspireerd door hun ervaringen tijdens een Executive Education Program bij Harvard, ontwikkelden zij voor zichzelf en hun collega’s, een model dat helpt de dagelijkse werkelijkheid tegemoet te treden en succesvol te zijn. Al snel werden zij door collega’s gevraagd hun inzichten met hen te delen.

Het model ondersteunt individuele ambtenaren bij het reflecteren op hun positie binnen de gemeentelijke overheid, het verkrijgen van inzicht in eigen handelen en hoe dit binnen een groepsverband toe te passen. De definitie van de ideale ambtenaar is contextafhankelijk en het model biedt dan ook geen blauwdruk, maar stimuleert het denken bij ieder individu.

De actieve, positieve, concrete en speelse benadering zorgt ervoor dat de sessies niet alleen leerzaam en nuttig zijn, maar ook energiek en enthousiasmerend. Door een directe koppeling te maken met een door de deelnemers aangedragen casus worden zij gestimuleerd om het geleerde direct toe te passen in de dagelijkse werkpraktijk.

Persoonlijke ontwikkeling is geen wiskunde. Toch kan een goed doordacht diagnostisch model helpen bij het reflecteren op eigen handelen. Het door Ronald en Bas ontwikkelde model is gebaseerd op 150 jaar bestuurskundige reflectie op de gewenste rol van de overheid en koppelt deze theoretische concepten op een verrassend eenvoudige manier aan praktische relevantie voor de deelnemende ambtenaren.

Ronald en Bas bieden deze leerervaring in diverse vormen aan en hij kan eenvoudig op de specifieke situatie van een groep aangepast worden. Ook kan deze uitgebouwd worden tot een korte intense leergang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *