Meer waarde voor groen

Vandaag heeft de Haarlemse rekenkamercommissie in een ronde tafelgesprek het rapport “Meer waarde voor groen” gepresenteerd.

De nota zelf is via deze link te lezen.

Het onderzoek doet aanbevelingen over de wijze waarop de gemeente om kan gaan met het openbaar groen. De aanbevelingen zijn gecategoriseerd in vier aandachtsgebieden:

  • kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen
  • burgerparticipatie in het openbaar groen
  • toekomst- en klimaatbestendig Haarlem
  • financiële kaders

Zoals ook het college in haar reactie aangeeft ligt de analyse van de rekenkamercommissie grotendeels in lijn met de groenambitie van het college. De inhoudelijke behandeling van het rapport zal later plaatsvinden in de raadscommissie beheer.

Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen die vrijwel allemaal aansluiten bij het standpunt van D66 Haarlem. Onder andere de aanbevelingen over burgerparticipatie en openbaar groen zullen wat D66 betreft concreet uitgewerkt moeten worden.

Mooi dat deze uitgebreide analyse er nu ligt. Voldoende stof voor debat in de gemeenteraad.

Wordt vervolgd!

Kaft van het rapport meer waarde voor groen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *