Mondelinge vragen hergebruik plastic

In de gemeenteraadsvergadering van 10 maart stel ik mondelinge vragen over het hergebruik van plastic.

In de media zijn recent verschillende berichten verschenen waarin afvalinzamelaars en verwerkers hun zorgen uiten over de verwerking gescheiden ingezameld plastic. Vele Haarlemmers zetten zich elke dag in om afval te scheiden. Op dit moment tonen ruim 180 gezinnen in het kader van het project 100-100-100 (waarin wordt geprobeerd 100 huishoudens 100 dagen 100 procent afvalvrij te leven) zelfs extra inzet.

Om al deze Haarlemmers niet te demotiveren, moeten deze verhalen zo snel mogelijk ontzenuwd worden.

Vragen

  1. Heeft het college kennisgenomen van het nieuwsbericht “recyclen nu minder aantrekkelijk: vrees voor bergen plastic” waarin onder andere gaat over de zorg van afvalinzamelaars en verwerkers dat nu opgeslagen plastic uiteindelijk in afvalverbrandingsinstallaties zal verdwijnen?
  2. Is het college het met de fractie van D66 eens dat de gemeente zich actief in moet zetten om gescheiden ingezameld afval duurzaam te blijven verwerken tot grondstof voor hergebruik?
  3. Wat doet het college als klant (al dan niet in samenwerking met Spaarnelanden) om de afvalverwerkingsketen te verduurzamen?
  4. Is het college bereid (al dan niet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) om haar zorg over deze kwestie te uiten in Den Haag?
  5. Welke garanties kan het college aan de gemeenteraad en alle Haarlemmers geven over de duurzame verwerking van gescheiden ingezameld afval?

Update: Het college is snel met beantwoorden. De belangrijkste vraag is al beantwoord voor de vragen officieel gesteld zijn. Zie https://www.haarlem.nl/nieuws/plastic-scheiden-is-en-blijft-zinvol/

Update 2:

Positieve antwoorden op mijn vragen!

1. het college heeft kennisgenomen van het bericht

2. Het is het uitgangspunt van het college om scheiding te stimuleren. Dit zal ook terugkomen in het nog te presenteren strategisch plan afval, waarin opgenomen zal worden hoe afval meer en meer als grondstof behandeld zal worden

3. Bij aanbestedingen stelt de gemeente minimum eisen om milieuvriendelijke producten te stimuleren. Dit komt later dit jaar ook expliciet terug bij der vernieuwing van het gemeentelijke inkoopbeleid

4. het college is bereid om (al dan niet samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) dit signaal te uiten in Den Haag

5. De huidige overeenkomsten met afvalverwerkers bieden afdoende garanties dat het plastic en ander gescheiden afval duurzaam verwerkt wordt. Om het verhaal te ontzenuwen is er vandaag al een persbericht met deze boodschap uitgegaan

Goed dat het college dit zo voortvarend oppakt naar aanleiding van mijn vragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *