Energietransitie, parkeren en groot onderhoud

De agenda van de Haarlemse raadscommissie beheer van donderdag 13 december 2018 was weer goed gevuld. De hele agenda is hier te vinden https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/13-december/17:00

We spraken aan de hand van een initiatiefvoorstel van GroenLinks  met elkaar over energietransitie in bestaande woningen. Wat D66 Haarlem betreft is het zaak dat we voor deze grote transitie opgave kijken naar welke oplossingen op welk niveau aangepakt moeten worden. Wat moet er gebeuren op mondiaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau? Daarnaast speelt per niveau de vraag hoe het samenspel tussen overheid, gemeenschap en markt eruit ziet.

De vraag nu in dit debat was hoe de gemeente Haarlem als lokale overheid het verschil kan maken. Wat ons betreft gaat dat om hele concrete en praktische afspraken en acties. Dit zijn wat D66 betreft concrete afspraken waar het kan en blijft het bij visie en het scheppen van randvoorwaarden als concrete afspraken nog niet mogelijk zijn. 

Een heel concreet idee van D66 is om woningbouwcorporaties te verleiden bij de verkoop van bezit deze woningen eerst te verduurzamen.

Ten tweede is er gesproken over de voortgang van het moderniseren van parkeren in Haarlem. Om te beginnen, er is meer vraag dan aanbod als het gaat om gebruik van de openbare ruimte. Er is vraag om te verblijven, te fietsen en ja, ook om te parkeren. De maatregelen die nu voorlagen zijn door het college voorbereid in samenspraak met de stad en hebben we destijds als raad gezamenlijk vastgesteld in een poging het parkeerbeleid slimmer te maken. Voor D66 is het heel goed dat we deze voortgang regelmatig bespreken. Als het nodig is moeten we namelijk bijsturen, aanpassen en het beleid nog slimmer maken. 

Hierbij hebben we een aantal aandachtspunten benoemd zoals:

  • de bruikbaarheid van de app voor het bezoekersparkeren;
  • zorgvuldige besluitvorming door de raad over de nieuwe uitgifte criteria voor bedrijfsparkeervergunningen;
  • de snelheid van de informatie over nieuwe P&R terreinen;
  • het nader uitwerken van de plannen om bewoners ruimte te geven om te parkeren in parkeergarages;
  • het parkeerverwijzingssysteem: hernoem garage Dreef tot  Centrum Zuid en garage Cronjé tot Centrum Noord; en 
  • zorg voor een oplossing voor de kafkaëske situatie dat 24uurs parkeerkaarten voor toeristen die nu altijd beginnen en eindigen om middernacht.

Ten derde hebben we met elkaar gesproken over de evaluatie van groot onderhoud projecten. Een heldere notitie over de werkwijze van de afgelopen jaren. Als D66 hebben we aangegeven dat het goed is dat er aandacht is voor het perspectief van belanghebbenden. Uiteindelijk doen we dit onderhoud voor de Haarlemmer, dus dit perspectief moet echt meegenomen worden, ook al kost dit de nodige moeite. Daarnaast hebben we gevraagd hoe middelen op een slimme manier kunnen worden omgezet om ook duurzaamheidsdoelen mee te nemen met groot onderhoud. Ten slotte hebben we gevraagd in hoeverre de gemeente voldoende is toegerust voor haar rol als opdrachtgever van alle betrokken partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *