Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en beheer en onderhoudscontracten

In de raadscommissie beheer van 28 januari 2016 spraken we met elkaar over Nachtnet Haarlem-Amsterdam, de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en het jaarverslag 2014 van Spaarnelanden NV icm de stand van zaken van beheer en onderhoudscontracten. De stukken van deze vergadering staan hier.

Nachtnet Haarlem-Amsterdam 

De gemeenteraad is eensgezind over dit onderwerp. De voltallige raad van Haarlem is voorstander van een nachtelijke treinverbinding tussen Haarlem en Amsterdam. D66 pleit al jaren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voor een volwaardig nachtnet voor Haarlem.

nieuwsbericht uit 2013

Daarom heb ik in de raadscommissie de andere partijen opgeroepen om te doen wat D66 (naast de SP) ook hun landelijke en provinciale fracties te overtuigen van de nut en noodzaak van nachtelijk treinverkeer naar Haarlem.

Nu gaan we in ieder geval starten met een door de gemeente Haarlem gefinancierde pilot van drie jaar waarbij op vrijdag en zaterdag één trein later heen en weer gaat tussen Haarlem en Amsterdam. Namens D66 heb ik aan het college gevraagd om in ieder geval goed in kaart te brengen hoe succesvol deze trein is en wat dit betekent voor het gebruik van de nachtbus. Dit zodat we bij groot succes en/of weinig consequenties voor het gebruik van de nachtbus snel deze pilot uit kunnen breiden naar een volwaardig nachtnet tussen Haarlem en Amsterdam.

Motie nachtnet begroting 2016
Motie nachtnet begroting 2016

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Bij dit agendapunt hebben we gesproken over de zogenaamde Green Deal Zero Emission Stadslogistiek en stedelijke distributie. D66 is groot voorstander van de intentie om de stedelijke logistiek met minder kwalijke gevolgen voor onze inwoners te organiseren. Zo diende D66 in 2011 al samen met veel andere partijen een motie in om vrachtverkeer te weren uit het centrum. Vrijwel alle partijen in de gemeenteraad zijn het met ons eens, dus wat D66 betreft mag er meer actie op basis van deze intenties!

Motie Weren vrachtverkeer uit 2011
Motie Weren vrachtverkeer uit 2011

Stand van zaken van beheer- en onderhoudscontracten en jaarverslag 2014 Spaarnelanden NV

Sinds 1 januari 2015 werkt de gemeente Haarlem met een andere contractvorm voor het dagelijks beheer in onze gemeente. Dit gaat onder andere over het onderhoud van het groen, de bestrating en de bruggen. D66 ziet de kansen van deze methodiek, waarbij de uitvoerende partijen zelf mee moeten denken hoe de gewenste kwaliteit bereikt kan worden. Dit is nog niet voor alle partijen een gewoonte. Daarom verrast het ons ook niet dat in de stand van zaken notitie te lezen is dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. D66 ziet bij Spaarnelanden NV de intentie om deze nieuwe taak goed op te pakken en nodigt de mede-commissieleden uit om met elkaar op werkbezoek naar dit bedrijf, aangezien er voor een eerder werkbezoek te weinig animo was.

Voor D66 is het van groot belang dat de komende evaluatie van deze vorm van uitvoering goed wordt uitgevoerd. Dan zullen we kritisch kijken naar alle voor- en nadelen van deze werkwijze.

Naar aanleiding van vragen van andere partijen heb ik toegelicht hoe ik de rolverdeling tussen het college (als aandeelhouder) en de gemeenteraad zie. Daarnaast heb ik gevraagd om voortaan de jaarstukken eerder naar de raad te zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *