Van hout tot banken, parkeren bij Land in Zicht

In de raadscommissie beheer van 15 oktober spreken we met elkaar over een beperkt aantal onderwerpen. De agenda van de raadscommissie hier. Vervolgens worden we bijgepraat over de zogenaamde meerjarige gebiedsprogramma’s.

Motie Van Haarlems Hout zaagt men Banken

Voor de zomer van dit jaar is de door mij geïnitieerde motie “Van Haarlems Hout zaagt men Banken” aangenomen door de Haarlemse gemeenteraad. In deze raadscommissie staat een brief op de agenda over de acties naar aanleiding van deze motie (lees hier de pdf). Heel goed dat naar aanleiding van de motie breder wordt gekeken hoe er om wordt gegaan met het kaphout in Haarlem. We hoopten natuurlijk dat deze motie dit denkproces in gang zou zetten.

D66 hoopt wel dat de wethouder met de concrete uitvoering -het plaatsen van de banken van Haarlems hout- snel geplaatst kunnen worden.

Wethouder Sikkema heeft aangegeven dat de eerste bank op korte termijn geplaatst kan worden. Ook zal er komend jaar een pilot gestart worden met de duurzame verwerking van het Haarlemse hout. De ervaring hierbij zal gebruikt worden om te bepalen hoe hier in de toekomst mee omgegaan kan worden. Bij deze uitwerking zal ook bekeken worden hoe voldaan zal worden aan de geldende aanbestedingsregels.

motie 37 Van Haarlems Hout zaagt met Banken

 

Parkeren bij Land in Zicht

D66 heeft met enthousiasme kennis genomen van het voorstel “Oplossing in Zicht” waarin de bewoners van de wijk Land in Zicht een rijk geïllustreerd plan van aanpak presenteren om extra parkeerruimte te creëren in hun wijk. Daarnaast hebben zich vanavond ook nog zeven bewoners bereid gevonden om hun plan als inspreker toe te lichten. Wij hebben de wethouder opgeroepen dit plan op waarde te beoordelen en onderzoek te doen naar de haalbaarheid, impact op de omgeving en kosten van uitvoering. D66 verwacht dat een plan waarin dermate veel energie gestoken is door het college met urgentie behandeld wordt en daarmee inclusief collegestandpunt snel opnieuw terug komt op de commissieagenda.

 

Meerwijkplas

Er was een inspreker over de samenwerking tussen de natuurwerkgroep die actief is bij de Meerwijkplas. Naar aanleiding van zijn inspreek bijdrage heb ik aan de wethouder gevraagd of zij de raadscommissie kan vertellen wat er is gebeurd om de samenwerking tussen de werkgroep en Spaarnelanden te verbeteren.

Informatiebijeenkomst over Meerjarengebiedsprogramma’s

Na afloop van de raadscommissie zijn we door ambtelijk bijgepraat over de werkwijze van de nieuwe gebiedsprogramma’s. In de vijf gebiedsprogramma’s worden de opgaven voor 2016 vastgelegd. Ook zijn we snel meegenomen in de verschillende opgaven voor 2016.

Mooi om te zien op welke wijze er gewerkt wordt om deze informatie inzichtelijk te ontsluiten. Wel zullen we als raad moeten bespreken hoe we dit gaan bespreken en vaststellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *