Schuldhulpverlening, begraafplaatsen en de Amsterdamse Vaart

Bij de gemeenteraad van de 29 oktober is er met name uitgebreid stil gestaan bij schuldhulpverlening. Daarnaast stonden er nog een aantal hamerstukken en moties vreemd op de agenda. De eerste raad na een week reces, waarin vooral veel tijd gegaan is naar het voorbereiden van de begroting. Net als veel andere partijen heeft D66 inhoudelijke vragen over de begroting ingediend om de begrotingsbehandeling in de week van 9 november beter geïnformeerd in te gaan.

Schuldhulpverlening

De afgelopen jaren zijn steeds meer burgers in Nederland in de schulden terecht gekomen en ook in Haarlem zijn er veel mensen die worstelen met schuldenproblematiek. Vanuit de Rekenkamercommissie (RKC) is er onderzoek gedaan om in 2016 beter in kaart te brengen hoe huidige procedures werken, waar verbetering mogelijk is en welke inrichting nodig is om mensen effectief te helpen.

Dit onderzoek was voldoende breed om maar liefst drie moties op te roepen, waarvan D66 er twee gesteund heeft. In beide gevallen gaat het om een oproep om de schuldhulpverlening zo in te richten dat er laagdrempelig gebruik van gemaakt kan worden. Steeds opnieuw blijkt namelijk dat als er in een vroeg stadium ondersteuning geboden wordt grotere problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Begraafplaatsen

Met een hamerslag geregeld, de tarieven op de drie gemeentelijke begraafplaatsen in Haarlem worden gedifferentieerd. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie, waarmee de inkomsten van de gemeentelijke begraafplaatsen teruglopen. Op dit moment geldt er een vast bedrag voor grafrecht op elke begraafplaats. Met differentiatie wordt er gekozen voor een systeem met twee tarieven per begraafplaats, waarbij de “populairste” plekjes duurder worden en de overige goedkoper. D66 steunt deze stap, omdat hiermee beter naar de markt gekeken wordt en er een lager grafrecht beschikbaar is.

Amsterdamse Vaart

D66 is mede-indiener van een motie over de Amsterdamse Vaart waarin gevraagd wordt nadrukkelijk te kijken naar een alternatieve optie voor herinrichting. Conform de visie Oostradiaal wordt uitgewerkt hoe de Amsterdamse Vaart kan worden teruggebracht naar 2 rijbanen. Zo ontstaat er ruimte voor mogelijke woningbouw en groen. De motie roept op om te onderzoeken of het mogelijk is om de 2 noordelijk gelegen banen weg te halen en de weg dus zo zuidelijk mogelijk te leggen om de gecreëerde ruimte multi-inzetbaar te houden. De motie is overgenomen door de wethouder en na deze toezegging hebben de indienende fracties (ChristenUnie, Groenlinks en D66) de motie ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *