Een mooi advies van de Stem Advies Commissie

D66 Haarlem heeft een Stem Advies Commissie (SAC) ingesteld om de leden te adviseren over de samenstelling van de kandidatenlijst. Afgelopen vrijdag ben ik gebeld met het prachtige bericht dat de SAC de leden adviseert om mij op de derde plek te zetten!

Als kandidaat mocht ik op dit advies reageren alvorens de Haarlemse D66 leden tussen 3 en 20 oktober hun stem uit mogen brengen. Ik hoop natuurlijk dat alle leden het vertrouwen van de SAC in mij delen en mij op deze positie handhaven. Hieronder lezen jullie mijn volledige reactie op het advies van de SAC.

Ik ben trots en verheugd door het vertrouwen in mijn kunnen dat spreekt uit het advies van de Stem Advies Commissie (SAC). Het is een eer en voorrecht om op deze plek gezet te worden voor de partij met de beste ideeën voor de toekomst van onze prachtige stad.

Ik hoop van harte dat de leden dit vertrouwen in mij delen en mij als derde op de lijst handhaven. In de telefonische toelichting hoorde ik enkele redenen voor dit vertrouwen: enthousiast, kijkt breed naar heel de stad, analytisch sterk en groot divers netwerk in de stad. Hoewel ik velen van jullie heb gesproken als één van de schrijvers van het verkiezingsprogramma zet ik in deze reactie kort uiteen hoe ik het raadslidmaatschap zie.

Ik vind het belangrijk dat onze fractie meer dan ooit uitblinkt in de drie rollen die we als gemeenteraadsleden hebben: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het college. Dat vragen onze kiezers en dat vraagt de economische situatie van ons!

Als volksvertegenwoordiger voor D66 wil ik beter zichtbaar zijn in de stad. Alleen samen met de hulp en de ideeën van Haarlemmers kunnen we de stad blijven ontwikkelen. Daarom moeten we fysiek en digitaal meer interactie organiseren.

Als kadersteller wil ik duidelijk zijn naar het bestuur. Het kader over bijvoorbeeld verkeersdoorstroming bij openbaar vervoer knooppunten of het toegankelijker maken van groen voor Haarlemmers moeten zo helder zijn dat plannen van Haarlemmers en de gemeente nauwelijks belemmeringen tegen komen.

Als controleur van het bestuur wil ik extreem scherp zijn. De financiële situatie van de gemeente verdient al onze aandacht. Als raadsleden moeten we kritisch kijken naar alle uitgaven. Eigen kracht van Haarlemmers voorop en hulp van de gemeente waar noodzakelijk.

Graag ga ik via https://twitter.com/vanleeuwenBas, www.basvanleeuwen.nl of http://www.linkedin.com/in/basvanl met u in gesprek over uw ideeën voor Haarlem.

Nu campagne!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *