Samen rekenen en tekenen aan de Amsterdamse Vaart

Om de Amsterdamse Vaart eindelijk een prettigere plek te maken lagen er ter bespreking door de raadscommissie vier varianten voor. De stukken zijn hier te vinden. Drie van de varianten waren uitgewerkt door het college en één variant door de wijkraad.

Over dit gebied is enkele jaren geleden de zeer breed gedragen Gebiedsvisie Oostradiaal vastgesteld.

gebiedsvisie oostradiaal

 

 

Enkele citaten uit de inspraaknota van de gebiedsvisie:

“Indiener van deze reactie is de gemeente erkentelijk om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal Haarlem en de informatie inspraakmogelijkheden.”

“complimenten voor de gebiedsvisie Oostradiaal. Plannen om de Amsterdamse Poort weer met water te omringen en de amsterdamse vaart weer uit te graven zijn fantastisch. Ook de rest van de plannen spreekt erg aan; de aankomst vanuit Amsterdam is in de huidige situatie een aanfluiting.”

“Inspreker is erkentelijk voor de mogelijkheden die geboden zijn om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de totstandkoming van de visie. Een aanmerkelijk aantal van de bijdragen is terug te vinden in de inhoud. Deze wijze van overleg werkt voor alle partijen positief”

Bij de voorliggende varianten was de voorkeursvariant van het college een andere dan de voorkeursvariant van de omwonenden. Daarom waren er verschillende omwonenden en leden van de wijkraad aanwezig als inspreker.

Om te komen tot een variant met een breed draagvlak hebben we als D66 wethouder Sikkema gevraagd om haar “rekenaars en tekenaars” binnen de komende zes weken in gesprek te laten met de bewoners om te komen tot een ontwerp. Hierbij zijn er twee randvoorwaarden. Ten eerste het beschikbare budget van 2 miljoen en ten tweede de Gebiedsvisie Oostradiaal en het niet onmogelijk maken van deze visie.

Dit voorstel kreeg brede steun van de raadscommissie, waaronder van de fracties van PvdA, GroenLinks en CDA.

Wordt vervolgd, op naar een breed gedragen oplossing!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *