Waarderhaven, duurzaamheidsmonitor, Cronjéstraat en Westergracht

Een bomvolle raadscommissie beheer op 10 december 2015. De agenda en stukken van de vergadering vindt u hier. Waarderhaven Soms zijn er dossiers waar je als raadslid en als fractie echt mee in je maag zit. De Waarderhaven: 1,9 miljoen extra voor een project dat oorspronkelijk 3,4 miljoen zou kosten. Continuïteit van bestuur betekent dat de… Lees verder Waarderhaven, duurzaamheidsmonitor, Cronjéstraat en Westergracht

Nieuwe gracht en de rol van de gemeenteraad bij Openbare Ruimte ontwerpen

Nieuwe gracht Mijn fractiegenoot Misja de Groot heeft in de raadscommissie beheer van 3 december het woord gevoerd over een nieuwe kademuur aan de Nieuwegracht. Vanuit het college is voorgesteld om het in 2012 vastgestelde definitieve ontwerp (DO) voor de Nieuw Gracht aan te passen en een aantal aanlegplaatsen aan de kademuur toe te voegen.… Lees verder Nieuwe gracht en de rol van de gemeenteraad bij Openbare Ruimte ontwerpen