Moties in de kadernotaweek

De Haarlemse kadernota week is begonnen. D66 Haarlem dient 8 moties in, waarvan ik er namens onze fractie 6 heb ingediend.

Donderdag gaan we na drie avonden over deze en de andere moties stemmen.

Kort de inhoud van de moties:

Van Haarlems Hout zaagt men banken.
-wethouder Sikkema heeft toegezegd dat bomen die bij oudeweg gekapt gaan worden bij de herinrichting naar Stadshout Kennemerland gaan. Ook is toegezegd dat adoptie van bankjes goed is voor de stad. Deze motie combineert beide om o.a. kosten in beheer en onderhoud te reduceren en Haarlems hout beschikbaar te maken voor alle Haarlemmers.

Meer ruimte voor wind
-de provincie heeft een restrictief beleid ten aanzien van windmolens. Deze motie roept op om in gesprek te gaan met de provincie om ruimte te zoeken om (bijvoorbeeld) toch de windmolens in de waardepolder te kunnen vervangen.

Meer groen initiatief, minder areaal, meer geld voor overig onderhoud
-mensen willen groen adopteren, scheelt geld, regel dat goed.

Motie minder regels voor een meer duurzaam Haarlem
-geinspireerd door een initiatiefvoorstel van onze Amsterdamse D66 collega’s duurzaamheid remmende regels af te schaffen. Past goed bij Haarlem duurzaam en het verminderen van de regeldruk.

Motie Haarlemse Internationale School
-oproep om te onderzoeken of een internationale school zich in Haarlem zou willen vestigen.

Motie Haarlem University College
-oproep om te onderzoeken of er partijen zijn die universitair onderwijs (bijvoorbeeld via een University college) willen vestigen in Haarlem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *