Schriftelijke vragen over het Reinaldapark

Enkele weken geleden stond er een zorgwekkend bericht in het Haarlems Dagblad over het -gebrek aan- onderhoud van het Reinaldapark. Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat dit fraaie,  recent heropende park niet wordt onderhouden. Daarom heb ik namens D66 (samen met PvdA, GroenLinks en CDA) onderstaande schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in het Haarlems Dagblad d.d. 21 juli 2015 waarin wordt gesteld dat de gemeente Haarlem is vergeten een onderhoudscontract af te sluiten voor het Reinaldapark ten gevolge waarvan veel bomen op sterven na dood zijn, overal brandnetels en distels groeien en prullenbakken vaak overvol zijn?
  1. In hoeverre klopt de in het artikel gemaakte bewering dat er geen onderhoudscontract is afgesloten?
  1. Als deze bewering uit vraag 2 klopt, hoe verklaart het college deze omissie?
  1. In hoeverre klopt het dat de investering in de begroeiing van het park wordt verwaarloosd?
  1. Wat gaat het college doen om te zorgen dat het park het beheer en onderhoud krijgt dat het verdient, zodat de bewoners een park krijgen dat zij verdienen?
  1. Zijn er andere projecten in onze stad, waarbij kosten voor beheer en onderhoud niet zijn voorzien of er geen onderhoudscontracten zijn afgesloten?

Hier de vragen in pdf: Artikel 38 vragen Reinaldapark

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *